Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci dubnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech :

3.4. až 7.4.2006

10.4. až 14.4.2006

17.4. až 21.4.2006

25.4. až 28.4.2006