Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci květnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

3.5. a 5.5.2006

9.5 až 13.5.2006

15.5. až 19.5.2006

22.5. až 26.5.2006

29.5. až 31.5.2006