Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci červnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

1.6.2006

5.6. až 9.6.2006

12.6.až 16.6.2006

19.6. až 24.6.2006

26.6. až 30.6.2006