Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci červenci budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

3. a 4.7.2006

10.7. až 14.7.2006

18.7. až 21.7.2006