Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci srpnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

8. až 11.8.2006

15.8. až 19.8.2006

21.8.až 26.8.2006

29.8. až 31.8.2006