Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci září budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

1.9.2006

4.9. až 8.9.2006

11.9. až 16.9.2006

18.9. až 23.9.2006

25.9.2006

30.9.2006