Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V měsíci říjnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech : 

2.10.2006

6.10. a 7.10.2006

9.10. až 13.10.2006

16.10 až 20.10.2006

23.10. až 28.10.2006

30.10. a 31.10.2006.