Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V listopadu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.11. až 3.11.2006

6.11.až 10.11.2006

14.11. až 16.11.2006

20.11. až 25.11. 2006

27.11. až 30.11. 2006