Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V prosinci budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.12.2006

4.12 až 9.12.2006

11.12 až 16.12.2006

18.12. až 21.12.2006