Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V lednu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

8.1. až 12.1.2007

15.1. až 20.1.2007

22.1. až 25.1.2007 a 27.1.2007

29.1. až 31.1.2007