Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V únoru budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.2. až 2.2.2007

5.2. až 9.2.2007

12.2. až 17.2.2007

19.2. až 24.2.2007

26.2. až 28.2.2007