Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V březnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.3.2007

5.3. až 9.3.2007

12.3. až 16.3.2007

19.3.2007 až 24.3.2007

26.3. až 29.3.2007

31.3.2007