Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V dubnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

2.4. až 6.4.2007

10.4. až 14.4.2007

16.4. až 21.4.2007 

23.4. až 28.4.2007