Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V květnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

12.5.2007

14.5. až 18.5.2007

21.5. až 26.5.2007 

28.5. až 31.5.2007