Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V červnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.6.2007

4.6. až 8.6.2007

11.6. až 15.6.2007

18.6. až 23.6.2007

25.6. až 29.6.2007