Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V červenci budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

2.7. až 4.7.2007

13.7.

28.7.

30.7. až 31.7.2007


Dále budou probíhat střelby navíc v měsíci červnu 2007:

30.6.2007