Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V srpnu budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

1.8 až 3.8.2007

6.8. až 10.8.2007  

13.8.až 17.8.2007

21.8.až 24.8. 2007

28.8. až 31.8.2007