Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                
				
V září budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech: 

3.9. až 7.9.2007

10.9. až 14.9.2007

22.9.2007

29.9.2007