Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                

V měsíci řijen 2007 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech :

2.10. až 6.10.2007

8.10. až 12.10.2007

15.10. až 19.10.2007

22.10. až 27.10.2007

30.10. až 31.10.2007