Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
                                

V měsíci prosinec 2007 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech :

1.12.2007

3.12. až 8.12.2007

10.12. až 15.12.2007

29.12.2007