Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
			

V měsíci lednu 2008 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech :

8.1. až 11.1.2008

14.1. až 18.1.2008

21.1. až 26.1.2008

29.1.2008