Újezdní úřad
   vojenského újezdu Brdy
     262 23 Jince
-----------------------------------                                              	
			

V měsíci ÚNOR 2008 budou střelby na zařízeních SOVZ Brdy prováděny ve dnech :

4.2. až 8.2.2008

11.2. až 15.2.2008

18.2. až 23.2.2008

25.2. až 29.2. 2008

 

Doplněk : V měsíci LEDEN 2008 budou navíc střelby prováděny dne :

31.1.2008